Frpeter SV oldala


Vissza

Jogosítvány kategóriák és feltételek

Itt megtalálod, hogy mit mivel lehet vezetni, illetve a jogosítvány megszerzésének milyen feltételei vannak.


 
Nemzetközi kategóriák
„A1” alkategória a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár
„A” korlátozott kategória legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár
„A” kategória motorkerékpár
„B” kategória - a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van
- az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény
- az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot
„C” kategória az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„C1” alkategória az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„D” kategória az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„D1” alkategória az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van, valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„E” kategória gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény a „B” járműkategóriában meghatározottak kivételével (csak kombinált kategóriaként adható ki)
kombinált kategória: „B+E” a „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a „B” járműkategóriában meghatározottak kivételével
kombinált kategória: „C1+E” a „C1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg a vonó jármű saját tömegét
kombinált kategória: „C+E” a „C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
kombinált kategória: „D1+E” a „D1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
kombinált kategória: „D+E” a „D” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
Nemzeti kategóriák


Nemzeti kategóriák
„K” kategória kerti traktor - állati erővel vont jármű
„T”  kategória mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi - lassú jármű és pótkocsi - kerti traktor - állati erővel vont jármű hajtására
„M” kategória segédmotoros kerékpár - állati erővel vont jármű hajtására - kerti traktor (16. életév betöltése után)
„TR” kategória trolibusz - mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi - segédmotoros kerékpár - lassú jármű és pótkocsi - kerti traktor - állati erővel vont jármű hajtására
„V” kategória villamos - kerti traktor - állati erővel vont jármű hajtására


Életkori feltételek
14 éves kor az „M” kategóriába tartozó jármű vezetésére
16 éves kor az „A1” alkategóriába tartozó gépjármű, a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
17 éves kor a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
18 éves kor „A” korlátozott, a „C”, „C1”, „B+E”, „C+E” és a „C1+E” kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármű vezetésére. A „C” kategóriába, a „C1”, „D1” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „B” kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
20 éves kor a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármű vezetésére.
21 éves kor a „D”, „D1”, „D+E”, „D1+E” kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármű vezetésére. A „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „C” kategóriába érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési jogosultság 18. életév betöltésétől bejegyezhető, ha a gépjárművezető legalább két éve rendelkezik „A” korlátozott kategóriára vagy „A1” alkategóriára jogosító érvényes engedéllyel.


Speciális jogosítványok
Kezdő vezetői engedély Aki első alkalommal szerez vezetési jogosultságot, annak a vezetői engedélye a kiadás időpontjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedély minősítést bejegyzik a jogosítványba. A kezdő minősítést a két év elteltével a jogosult kérelmére törlik, kivéve ha a minősítést a lejárat előtt meghosszab-bították. A kezdő vezetői engedély minősítés „kétéves” időtartama.
• a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen kiszabott eltiltás,
• a vezetői engedély ideiglenes visszavonásának leteltét követően
újra kezdődik.
Kezdő vezetői engedéllyel nem vontathatunk pótkocsit és egyéb vontatmányt (elromlott járművet lehet).
Motorkerékpáron pedig nem szállíthatunk személyt.
Nemzetközi vezetői engedély Ha nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi országban nem jogosít járművezetésre, a közlekedési igazgatási hatóságtól (körzetközponti jegyzőtől) nemzetközi vezetői engedély kiadását kell kérni.
A nemzetközi jogosítvány azonban csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
A nemzetközi vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság  (okmányiroda) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján adja ki, érvényesíti vagy cseréli ki, illetve megrongálódás, eltűnés esetén pótolja.
Ideiglenes vezetői engedély A vezetői engedély, a járművezetői engedély eltűnése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén a  kérelemre, a közlekedési igazgatási hatóság (körzetközponti jegyző)  ideiglenes vezetői engedélyt adhat ki. Az engedély kiadásához – amennyiben a nyilvántartásból nem állapítható meg – igazolni kell az egészségi alkalmasságot, pályaalkalmasságot. Az ideiglenes vezetői engedéllyel kizárólag belföldön lehet járművet vezetni.


„B” kategóriával vezethető járművek:

- személygépkocsi és kistehergépkocsi,
amennyiben a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot, a szállítható személyek száma a vezetővel együtt nem több mint kilenc.

- a fent említett gépkocsik, pótkocsival,
ha
   - a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 750 kg-ot.
     (tehát ez esetben a két jármű összsúlya akár 3500+750= 4250 kg is lehet!)
   - a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 750 kg-ot, akkor
     a két jármű együttes megengedett össztömege nem lehet több 3500 kg-nál,
     de a pótkocsi megengedett legnagyobb tömege nem haladhatja meg a vonó jármű saját tömegét.

- mezőgazdasági vontató
- mezőgazdasági vontató, könnyű pótkocsival

- lassú jármű
- lassú jármű pótkocsival (nehézzel is)

- segédmotoros kerékpár 50 cm3, és maximum 40 km/h végsebesség

- állati erővel vontatott jármű

- kerti traktor